Svenska Bostadsfonden 14 AB

Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bostadshyresfastigheter och är noterat på NGM Nordic AIF. För att läsa mer om bolaget, gå in på www.sbf14.se.

Hållbarhetsredovisning 2018

Predikanten 1 m.fl.
Läs mer
Engelen 5
Läs mer
Rädisan 1
Läs mer
Kräftan 14
Läs mer
Ekorren 4
Läs mer
Bokhandlaren 4
Läs mer
Bokhandlaren 5
Läs mer
Berget 3
Läs mer
Svärdsliljan 7
Läs mer
Brisen 1
Läs mer
Viborg 27
Läs mer
Rosengård 15 & 16
Rosengård 15&16 ligger i centrala Huskvarna där det absoluta närområdet utgörs av flerbostadshus, villor och kommersiella lokaler med bland annat Rosengallerian Läs mer
Abborren 11, Jungfrun 2, Kräftan 11
Läs mer

Pressmeddelanden

SBF 14 Press 180815 - Ny VD
Läs mer

SBF 14 Press 180620 - Tilldelning emission
Läs mer

SBF 14 Press 180528 - Offentliggörande av prospekt
Läs mer

SBF 14 Press 180528 - Prospekt 28 maj 2018
Läs mer

SBF 14 Press 180524 - Kommuniké årsstämma 2018
Läs mer

SBF 14 Press 180427 - Beslut om nyemission
Läs mer

SBF 14 Press 180427 - Publicering av årsredovisning 2017
Läs mer

SBF 14 - Årsredovisning 2017
Läs mer

SBF 14 Press 180423 - Kallelse årsstämma 180524
Läs mer

SBF 14 Press 180302 – Fastighetsförvärv i Huskvarna
Läs mer

SBF 14 Press 180228 – Bokslutskommuniké
Läs mer

Bokslutskommuniké 2017
Se rapporten

SBF 14 Press – 171229 – Förändring av antal aktier och röster
Läs mer

SBF 14 Press – 171130 – Tilldelning och fastighetsförvärv
Läs mer

SBF 14 Press – 171103 – Offentliggörande av prospekt
Läs mer

SBF 14 Press – 171003 – Beslut om nyemission
Läs mer

SBF 14 Press 170831 Halvårsrapport korrigering
Läs mer

SBF 14 Press 170831 Halvårsrapport
Läs mer

SBF 14 Halvårsrapport per 170630
Läs mer

SBF 14 Press 170731 - Förändring av antal aktier och röster
Läs mer

SBF 14 Press 170621 - Tilldelningsbeslut
Läs mer

SBF 14 Press 170616 - Fastighetsförvärv i Karlskrona
Läs mer

SBF 14 Press 170531 - Kommuniké från årsstämma
Läs mer

SBF 14 Press 170519 - Offentliggörande av prospekt
Läs mer

SBF 14 Press 170428 - NAV per 161231
Läs mer

SBF 14 Press 170428 - Publicering av årsredovisning 2016
Läs mer

SBF 14 - Årsredovisning 2016
Läs mer

SBF 14 Press 170427 - Kallelse årsstämma 170531
Läs mer

SBF 14 Press 170412 – Beslut om nyemission
Läs mer

SBF 14 Press 170406 – Köper fastigheter i Eslöv och Laholm
Läs mer

SBF 14 Press 170331 – Förändringar av antalet aktier och röster
Läs mer

SBF 14 Press 170227 – Bokslutskommuniké
Läs mer

Bokslutskommuniké 2016
Se rapporten

SBF 14 Press 170221 – Tilldelningsbeslut i nyemission
Läs mer

SBF 14 Press 170116 – Offentliggörande av prospekt
Läs mer

SBF 14 Press 161215 – Nyemission
Läs mer

SBF 14 Press 161213 – Bolagsstämmokommuniké
Läs mer

SBF 14 Press 161125 – Likviditetsgarant
Läs mer

SBF 14 Press 161116 – Meddelande till kallelsen
Läs mer

SBF 14 Kallelse extra bolagsstämma 161213
Läs mer

SBF 14 Press 161115 förvärv i Osby och Borgholm
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) köper fastighet i Laholm
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ): Sammanfattning av halvårsrapport 160831
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ): Förändringar av antalet aktier och röster i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) noteras på NGM Nordic AIF
Läs mer

Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond
Läs mer