Information gällande beskattning av aktieutdelning i Svenska Bostadsfonden
Utdelning på aktier som sker via Euroclear redovisas automatiskt till Skatteverket för beskattning med 30 procent. Skattesatsen på onoterade aktier är 25 procent.
För att erhålla 25 procent beskattning krävs korrigering via Skatteverkets blankett K12 som bifogas till deklarationen.
Eventuella korrigeringar kan göras upp till fem år efter eventuell utdelning.
Blanketten finner ni på Skatteverkets hemsida på länken:
http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf80009908/211216.pdf

Information gällande beskattning av aktieutdelning i Svenska Bostadsfonden

Utdelning på aktier som sker via Euroclear redovisas automatiskt till Skatteverket för beskattning med 30 procent. Skattesatsen på onoterade aktier är 25 procent.

För att erhålla 25 procent beskattning krävs korrigering via Skatteverkets blankett K12 som bifogas till deklarationen.

Eventuella omprövningar kan göras upp till fem år efter eventuell utdelning.

Blanketter finner ni på Skatteverkets hemsida på länken:
http://www.skatteverket.se
http://www.skatteverket.se/download/18.6efe6285127ab4f1d2580005718/1271159627132/689106.pdf

Observera att denna information enbart berör investeringar i Preferensaktie A samt Preferensaktie B, dock inte förlagslån samt vinstandelslån.