Borgholm

Borgholms kommun ligger på Ölands norra del och har knappt 11 000 invånare. Centralorten är en utpräglad turistort med en av Sveriges största småbåtshamnar och en befolkning som mångdubblas under sommar månaderna. Dessutom är Borgholmsslott en av Ölands mest populära turistattraktioner. Ett flertal konstnärer har även sökt sig till kommunen vilket medfört en kulturell touch och ett flertal gallerier.

Befolkningsutveckling och näringsliv

Kommunens demografiska utveckling har endast uppvisat små förändringar de senaste åren iform av en svagt minskande befolkning. Anledningen är främst ett negativtfödelsenetto då kommunen har en hög andel invånare som är äldre än 65 år.

Borgholmsstörsta arbetsgivare är kommunen med omkring 800 anställda inom femförvaltningsområden. I övrigt ligger tyngdpunkten på turism med företag som arbetar inom bland annat hotell- och konferensverksamhet.

Framtiden

För att öka antalet invånare och förlänga besökssäsongen i Borgholm pågårplaneringsarbete i Rällaskogen som kan komma att mynna ut i fler bostäder samten utbyggnad av Ekerum Golf & Resort. Dessutom samarbetar Borgholms kommun,Borgholms Cityförening och Fastighetsägarna inom projektet Framtid Borgholm somverkar för att främja kommunens utveckling.

Björnen 2
Läs mer
Engelen 5
Läs mer
Lugnet 3
Läs mer
Solberga 1:104
Läs mer
Sverige 1
Läs mer