Helsingborg

Näringsliv

Stadens placering och de goda kommunikationerna har bidragit till att Helsingborg har ett bra näringslivsklimat. Detta bekräftas av studier gjorda av Svenskt Näringsliv 2007, där Helsingborg hamnar på plats 13 på listan över de kommuner med bäst företagsklimat. Det gör att staden kommer först bland de tio största städerna i Sverige.I en liknande undersökning gjord 2013 hade dock Helsingborg tappat i placering till plats 53.Helsingborgs läge har bidragit till att flera åkeriföretag är etablerade i staden samt flera distributionscentraler. Helsingborgsområdet har dessutom flest huvudkontor utanför Sveriges tre storstadsområden: Stockholm, Göteborg och Malmö. 2006 utnämndes Helsingborg till Årets nyföretagarkommun av Visma Spcs i samarbete med Jobs and Society NyföretagarCentrum.

Arbetsmarknad

Helsingborg har över 10 000 momsregistrerade företag, varav drygt 90 har fler än 50 anställda. Antalet förvärvsarbetande låg 2013 på 67 044. Den största näringsgrenen 2006 var handel och kommunikationer med ungefär 16 500 arbetstillfällen. Störst inom handel och kommunikation var detta år parti- och agenturhandel med knappt 5 200 sysselsatta, följt av detaljhandel med cirka 5 000 och transport och magasinering med drygt 4 100. Inom industrin ligger tyngdpunkten på livsmedel, kemi och läkemedelsteknik. Den snabbast växande sektorn är servicesektorn som fördubblats de senaste 20 åren. Inom tjänstebranscherna har finansiella verksamheter och företagstjänster ökat kraftigt och var 2006 störst efter att ha passerat vård och omsorgssektorn.

Pendlingen till och från Helsingborg är omfattande både vad gäller in- och utpendling. Den totala bruttopendlingen låg 2006 på runt 32 544 med ett överskott för inpendlingen på 6 200 personer. Den största inpendlingen (70,9%) kommer från nordvästra Skåne, mestadels från Höganäs och Ängelholm. 1 820 pendlar från Lund eller Malmö. 23,6% av de sysselsatta i Helsingborg pendlar till andra kommuner, mestadels till Landskrona och Malmö.

Sleipner 6
Fastigheten Sleipner 5 ligger i Ringstorp i norra Helsingborg. ”Norr” är en av Helsingborgs mest attraktiva stadsdelar att bo i, där man snabbt tar sig till centrum och till havet. Läs mer