Huskvarna

Huskvarna är en del av Jönköpings kommun. De båda städerna växte ihop på 60-talet. Idag bor cirka 22 000 av kommunens totalt 127 000 invånare i Huskvarna. Historien går tillbaka till 1689 då ett gevärsfaktori etablerades på platsen. Det har senare vuxit till dagens högteknologiska och börsnoterade industriföretag Husqvarna AB. Staden förknippas med industritraditionen, det vackra läget invid Vättern och sekelskifteshus med bevarade trädgårdar.

Dagens Jönköping är Sveriges nionde största tätort och en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Läget intill E4:an i skärningspunkten mellan Västsverige,
Mälardalen och södra Sverige gör Jönköping till en av Sveriges ledande logistikorter. Här finns en mängd fraktföretag, speditionsföretag och konsultföretag inom logistik. Högskolan erbjuder också ett mycket brett utbud av utbildningar inom logistikområdet. I övrigt präglas orten av ett livaktigt näringsliv med stor branschbredd. I termer av nyetableringar har IT-sidan varit stark de senaste åren, enligt kommunens näringslivskontor.

Det är bostadsbrist på orten till följd av den starka inflyttningen. Bostadsrättspriserna är också höga för att vara en ort utanför storstadsområdena, snittpriset är 16 000 kronor per kvadratmeter. Priset för en villa är i snitt 2 miljoner. Vakanserna i allmännyttan är mycket låga, cirka 0,2 procent, och har befunnit sig på den nivån under en längre period.


Ekorren 1
Läs mer
Ehrenpreus 11
Läs mer
Rosengård 15 & 16
Rosengård 15&16 ligger i centrala Huskvarna där det absoluta närområdet utgörs av flerbostadshus, villor och kommersiella lokaler med bland annat Rosengallerian Läs mer
Rustmästaren 2
Rustmästaren 2 ligger i centrala Huskvarna där det absoluta närområdet utgörs av flerbostadshus, villor och kommersiella lokaler med bland annat Rosengallerian. Läs mer