Kalmar

Kalmar var förr en industristad som i samband med nedläggningar förlorade drygt 2 000 jobb de senaste 15 åren. Idag etablerar sig allt fler företag inom IT- och tele/datakommunikation. Högskolan i Kalmar bidrar till forskning och utveckling som gynnar det lokala näringslivet.

Befolkningsutveckling och näringsliv

Kalmar har 61 500 invånare och är residensstad i Kalmar län. Folkmängden har ökat stadigt sedan 2002 med 2,4 %.

På senare år är det framförallt handeln som har vuxit. Ikea öppnade 2006 här sitt första varuhus i sydöstra Sverige. I anslutning till denna etablering har kommunen skapat ett handelsstråk där flera stora handelskedjor etablerat sig. På sikt förväntas expansionen inom handeln ge 1 500-2 000 nya jobb.

Även turistnäringen är stark. Staden har bevarat mycket av sin 1600-talsarkitektur och ligger mellan Öland och Glasriket.

Framtiden

Centralt i Kalmar råder inga vakanser och kommunen har flera bostadsprojekt under utveckling. Från att ha varit en industristad på nedgång så utvecklas nu Kalmar på flera områden; inom handeln, IT- och tjänstesektorn, turistnäringen och högskolan.

Fältskären 6
Läs mer
Svärdsliljan 7
Läs mer
Jätten 2
Läs mer
Jätten 3
Läs mer
Safiren 2
Läs mer