Karlskrona

Karlskrona grundades 1680 som huvudbas för den svenska flottan och vid mitten av 1700-talet var befolkningen uppe i 10 000 invånare, vilket gjorde den till Sveriges då tredje största stad. De centrala delarna av staden är upptagna på UNESCO:s världsarvslista som ett unikt exempel på en europeisk örlogsstad. Vid slutet av 1800-talet blomstrade Karlskrona på nytt tack vare bland annat järnvägen och grundandet av ett flertal industrier. Orten är idag residensstad i Blekinge län.

och vid mitten av 1700-talet var
befolkningen uppe i 10 000 invånare,
vilket gjorde den till Sveriges då
tredje största stad. De centrala
delarna av staden är upptagna på
UNESCO:s världsarvslista som
ett unikt exempel på en europeisk
örlogsstad. Vid slutet av 1800-talet
blomstrade Karlskrona på nytt
tack vare bland annat järnvägen
och grundandet av ett flertal industrier. Orten är idag
residensstad i Blekinge län.
Flottan är idag inte lika dominerande som förr.
Verkstadsindustrin och tjänsteföretag inom IT- och
telekomsektorn är stora arbetsgivare. Den största privata
arbetsgivaren är verkstadsföretaget ABB som tillverkar
starkströmskablar i Karlskrona. Denna verksamhet
kommer under innevarande år att expandera med en
investering på 2,4 miljarder kronor: vilket resulterar
i 200 nya jobb. De största IT- och telekomföretagen
i kommunen är Ericsson AB och Telenor, och det
uppskattas att den sektorn kommer att behöva anställa
cirka 150 personer under det närmsta året.
Det är för tillfället balans på bostadsmarknaden i
kommunen, enligt Bostadsmarknadsenkäten 2011, men
kommunen ökar ständigt befolkningen med cirka 500
personer per år.
Pendling
Bostadsmarknadens struktur
Källa: SCB
Källa: SCB
Källa: SCB
Källa: SCB
Arbetsmarknadens struktur %
Källa: SCB
Flyttnetto
Källa: SCB
74
15
11
Bor och arbetar i
kommunen
Inpendlare över
kommungräns
Utpendlare över
kommungräns
30 62
8
Andel boende i egna hem
Andel boende i hyresrätt
Andel boende i bostadsrätt
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004 200 5 20 06 2 007 2008

Befolkningsutveckling och näringsliv

Flottan är idag inte lika dominerande som förr. Verkstadsindustrin och tjänsteföretag inom IT- och telekomsektorn är stora arbetsgivare. Den största privata arbetsgivaren är verkstadsföretaget ABB som tillverkar starkströmskablar i Karlskrona. Denna verksamhet kommer under innevarande år att expandera med en investering på 2,4 miljarder kronor: vilket resulterar i 200 nya jobb. De största IT- och telekomföretagen
i kommunen är Ericsson AB och Telenor, och det uppskattas att den sektorn kommer att behöva anställa cirka 150 personer under det närmsta året. Det är för tillfället balans på bostadsmarknaden i kommunen, enligt Bostadsmarknadsenkäten 2011, men kommunen ökar ständigt befolkningen med cirka 500 personer per år.
Blåsten 2
Läs mer
Ankarcrona 13
Läs mer
Von Gerdten 53
Läs mer
Skantze 3, 8, 9
Läs mer
Berget 3
Läs mer
Brisen 1
Läs mer
Viborg 27
Läs mer