Laholm

Laholm är Hallands äldsta stad med anor från 1200-talet. Genom arkeologiska utgrävningar vet man att platsen varit bebyggd sedan bronsåldern.

I centralorten bor ca 7 000 personer. Stadskärnan runt Stor torget och S:t Clemens kyrka är idyllisk och runtom flyter Lagan. Kommunen som helhet erbjuder en rik och varierad natur: Hav och strand i väster, Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster.

Största företaget på orten är DIAB som tillverkar divinycellplast. I övrigt bärs kommunens näringsliv upp av de 700 småföretagen som finns här. Jordbruket är fortfarande relativt viktigt för Laholm. En tredjedel av kommunens yta utgörs av jordbruksmark och 7 % av arbetskraften återfinns inom denna sektor. Utpendlingen får också allt större betydelse. 38 % av nattbefolkningen pendlar över kommungräns till sin arbetsplats och antalet pendlare har de senaste 4 åren ökat med ca 3 % per år. De viktigaste närliggande arbetsmarknaderna är Halmstad, Ängelholm och Helsingborg.

En stor andel av invånarna är bosatta i villor, ca 82 %. Enligt Boverkets senaste undersökning av bostadsmarknaden råder bostadsbrist på orten. Allmännyttan har låga vakanser, 0.8 %.

Abborren 11, Jungfrun 2, Kräftan 11
Läs mer
Rädisan 1
Läs mer
Kräftan 14
Läs mer
Getingen 4
Läs mer
Palsternackan 1
Läs mer
Sländan 6
Läs mer