Örkelljunga

Örkelljunga, mitt i nordvästra Skåne, vid gränsen till Småland och Halland, omgivet av vackert böljande landskap och närhet till områdets insjöar. Goda kommunikationsmöjligheter gör staden till en god pendlingsort i norra Skåne.

Befolkningsutveckling och näringsliv

Idag har kommunen ca 9 700 invånare och beräknas öka med närmare 1 100 invånare, enligt uppgift från kommunen. Denna ökning är baserad på ett förväntat bostadsbyggande i kommunen med tillhörande inflyttning till orten. Örkelljunga har landets tredje lägsta kommunalskatt och det går bra för orten, vilket blir synligt genom den arbetskraftsbrist som finns i området. De fyra största företagen, som alla verkar i olika nischer, sysselsätter tillsammans en femtedel av arbetskraften. Över 400 företag verkar i kommunen med drygt 3 700 arbetstillfällen, varav 72% inom den privata sektorn. Den största arbetsgivaren är Örkelljunga kommun. Övriga branscher representeras av tillverkning, handel/kommunikation och vård och omsorg. Tack vare stadens läge och goda kommunikationer, med bland annat E4:an som genomkorsar kommunen, ses orten som en god pendlingsort. Hamnen i Helsingborg, flygplatsen i Ängelholm och stambanan i Hässleholm ligger alla inom en halvtimmes bilfärd från Örkelljunga. Det finns ingen järnväg i Örkelljunga, men man hoppas på en framtida satsning på Europatåget.

Framtiden

Det planeras intensivt för nybyggande i Örkelljunga och just nu finns planer på att bygga nya villaområden vid ett par av kommunens sjöar samt även seniorboende i centrala Örkelljunga. Området är attraktivt för fritidsboende för bättre bemedlade danskar och för barnfamiljer som har svårt att få ett attraktivt boende i t.ex. Helsingborg. Det råder en bostadsbrist i kommunen och det märks av i fastigheten Hagtornet, som Svenska Bostadsfonden förvärvade under våren 2008, där vakansgraden är mycket låg.

Hagtornet 1
Läs mer
Korgen 1
Läs mer