Osby

Osby, i Skånes nordöstra hörn, är centralorten i Osby kommun. Staden ligger ca 3 mil norr om Hässleholm och 5 mil norr om Kristianstad. Det bor ca 13 000 invånare i Osby kommun varav ca 7 000 bor i centralorten. Södra stambanan går igenom staden och därmed finns goda kommunikationer till bland annat Malmö, Växjö samt Stockholm. Staden ligger pittoreskt längs med Osbysjöns stränder.

BRIO och researrangören Swanson´s Travel är två av ortens mest kända företag. Under 1990-talet lämnade dock Brios huvudkontor Osby men kvar finns några verksamheter, bland annat lager, en del av produktutvecklingen, butik samt ett Brio museum (Lekoseum).

Näringslivet består av många små och medelstora företag. Osby kommun ligger i topp när det gäller antal företag per invånare vilket ger orten en god diversifiering och lockar varierad arbetskraft. Även arbetsutpendlingen till närliggande Kristianstad, Hässleholm och Älmhult är betydande.

Pågatågen kommer att kopplas på med trafik upp till Osby under 2012, vilket ytterligare kommer öka pendlingen till och från Osby.

En större andel av invånarna är bosatta i villor, ca 69 %. Enligt Boverkets senaste undersökning av bostadsmarknaden råder bostadsbrist på orten. Allmännyttan har inga vakanser i tätorten Osby.

Predikanten 1 m.fl.
Läs mer