Simrishamn

Simrishamn, i hjärtat av Österlen, är en populär fritids- och sommarort på Skånes östkust. Orten har goda pendlingsmöjligheter till Ystad, Kristianstad och Malmö och utpendlingstalen för kommunen har ökat mest i landet de senaste 3-4 åren. Kommunen har drygt 19 000 invånare, varav ca 6 000 bor i centralorten.

Befolkningsutveckling och näringsliv

Simrishamn har en åldrande befolkning på grund av den dominerande inflyttningen av medelålders och äldre. Under 2008 har dock en befolkningsökning skett, i synnerhet i åldersgruppen 20-64 år. På sommaren ses ett uppsving i befolkningen och turistnäringen och enligt Boverkets senaste rapport om bostadsmarknaden 2008/2009 råder det bostadsbrist i Simrishamns kommun och tätort. De största arbetsgivarna är Simrishamns kommun och Plastal AB. Övriga dominerande branscher i näringslivet är livsmedelstillverkning, fiske, jordbruk och viss tillverkningsindustri.

Framtiden

Simrishamn har, för många, setts som en sommarstad framförallt. Staden är ett nav på Österlenkusten i och med närheten till havet samt sommarpendlingen till Bornholm. Utvecklingen av infrastrukturen, främst tågtrafiken, kommer att underlätta kommunikationen till och från orten. Staden och dess omgivningar kommer i allt större utsträckning locka till sig invånare som ser möjligheten till ett attraktivt boende i en stad på pendlingsavstånd till Malmö och den starka Öresundsregionen. I början av 2009 sålde Simrishamnsbostäder, det kommunala bostadsbolaget, 330 lägenheter till Svenska Bostadsfonden. Kommunen ser affären som en möjlighet att utveckla verksamheten och samtidigt stärka balansräkningen. Svenska Bostadsfonden ansågs vara den intressent som var bäst rustad att ta över verksamheten och driva den ur ett långsiktigt perspektiv vilket gagnar både de nuvarande hyresgästerna och Simrishamns kommun.

Björnen 2-6
Läs mer
Läderfabriken 1-3
Läs mer
Uttern 1
Läs mer
Vesslan 1
Läs mer