Ystad

Ystad är en tillväxtkommun med mycket positiv utveckling i såväl näringsliv som inflyttning och kommunens största inriktning är handel och kommunikation.
Ystad är centralort i kommunen och regionens handelscentrum och hamnen är en stor viktig aktör.
Schultz 4 och 5
Läs mer