Berget 3

Ort: Karlskrona
Fastighetsbeteckning: Berget 3
Adress: Polhemsgatan 18 & 20
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Fond 14
Inköpsdatum: 2017-06-16
Antal lägenheter: 28 st
Total yta: 1983 kvm
Bostadsyta: 1554 kvm
Kommersiell yta: 429 st