Styrelse, VD och revisor - Svenska Bostadsfonden 14 AB

Per-Åke Eliasson, ordförande

Under drygt 25 år VD för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder AB jämte intressebolaget och shoppingcentret Fastighets AB Tyresö Centrum. Dessförinnan ekonomichef för Nackahem AB. Tidigare ledamot i Hyresnämnden för Stockholms Stad och Län i mer än 10 år. Per-Åke Eliasson är styrelseordförande även i Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ) och Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) samt ledamot i styrelserna för Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB och Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB.

Anders Sundin, styrelseledamot

CFO och COO i Svenska Bostadsfonden Management AB, med 15 års erfarenhet med ledande befattningar inom ekonomi/finans. 10 års erfarenhet inom fastighetsbranschen med tidigare roller som CFO/Redovisnings-chef/specialist i bl.a. CBRE Global Investors, Kungsleden, Oscar Properties och Byggvesta. Anders Sundin är styrelseledamot även i Svenska Bostadsfonderna 9 och 10 AB samt Svenska Bostadsfonderna 11 och 12 AB (publ).

Lars Swahn, styrelseledamot och VD

Grundare och tidigare VD i London & Stockholm Properties Ltd i England. För Lars Swahns övriga engagemang i koncernen för Svenska Bostadsfonden, vänligen se sidan 45 i prospektet daterat den 19 maj 2017.

Revisor

KPMG AB (medlem i FAR SRS) har på årsstämma utsetts till Bolagets revisor med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.