Viborg 27

Fastigheten är belägen på Norra Smedjegatan 31 på Trossö i Karlskronas centrum. Avstånd till stortorget är endast 300 meter, till busstation är det 200 meter och till tågstation är det 350 meter och till Hoglands park är det 150 m.

Viborg 27

Ort: Karlskrona
Fastighetsbeteckning: Viborg 27
Adress: Smedjegatan 31
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden 14 AB
Inköpsdatum: 2017-11-30
Antal lägenheter: 14 st
Total yta: 1070 kvm
Bostadsyta: 951 kvm
Kommersiell yta: 2 st