Beckasinen 6

Ort: Trelleborg
Fastighetsbeteckning: Beckasinen 6
Adress: Engelbrektsgatan 10-12
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB
Inköpsdatum: 2011-10-06
Antal lägenheter: 44 st
Total yta: 2676 kvm
Bostadsyta: 2676 kvm
Kommersiell yta: -