Bifrost 4

Ort: Borås
Fastighetsbeteckning: Bifrost 4
Adress: Järnvägsgatan 20
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB
Inköpsdatum: 2014-02-28
Antal lägenheter: 50 st
Total yta: 1336 kvm
Bostadsyta: 1330 kvm
Kommersiell yta: 1 st