Brågarp 6:288

Fastigheten är belägen i Staffanstorps centrum precis sydöst
om Torget och Kommunhuset. Fastigheten har en areal om
2 408 kvm som upptas helt av en byggnad med fasader ut
mot Valhallavägen åt öst och Storgatan i syd. Längs med
Fastigheten åt väst och norr löper gång- och cykelvägar in
mot Torget.
Fastigheten är belägen i Staffanstorps centrum precis sydöst om Torget och Kommunhuset. Fastigheten har en areal om 2 408 kvm som upptas helt av en byggnad med fasader ut mot Valhallavägen åt öst och Storgatan i syd. Längs med
Fastigheten åt väst och norr löper gång- och cykelvägar in mot Torget.

Brågarp 6:288

Ort: Staffanstorp
Fastighetsbeteckning: Brågarp 6:288
Adress: Storgatan 11, Torget 2, Valhallavägen 41
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1AB
Inköpsdatum: 2012-12-18
Antal lägenheter: 38 st
Total yta: 4254 kvm
Bostadsyta: 3118 kvm
Kommersiell yta: -