Champinjonen 7

Ort: Borås
Fastighetsbeteckning: Champinjonen 7
Adress: Älvegatan 7-13
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB
Inköpsdatum: 2014-02-28
Antal lägenheter: 44 st
Total yta: 3024 kvm
Bostadsyta: 3024 kvm
Kommersiell yta: -