Gyllebo 6 och 15

Ort: Hörby
Fastighetsbeteckning: Gyllebo 6 och 15
Adress: Nygatan 10/12, Kvarngatan 2 Hörby
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB
Inköpsdatum: 2007-04-01
Antal lägenheter: 49 st
Total yta: 2808 kvm
Bostadsyta: 2808 kvm
Kommersiell yta: -