Östraby 1:6

Ort: Hörby
Fastighetsbeteckning: Östraby 1:6
Adress: Östraby nr 9046-9049, 9051-9058 Hörby
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB
Inköpsdatum: 2008-05-01
Antal lägenheter: 12 st
Total yta: 508 kvm
Bostadsyta: 508 kvm
Kommersiell yta: -