Östraby 10:61

Ort: Hörby
Fastighetsbeteckning: Östraby 10:61
Adress: Östraby nr 9100-9107 Hörby
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB
Inköpsdatum: 2008-05-01
Antal lägenheter: 12 st
Total yta: 1942 kvm
Bostadsyta: 678 kvm
Kommersiell yta: -