Skantze 3, 8, 9

Ort: Karlskrona
Fastighetsbeteckning: Skantze 3, 8, 9
Adress: Bredgatan 2, 4, 6, 8A-B; Östra Hamngatan 3A-D; Kyrkogatan 2A-E
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB
Inköpsdatum: 2012-03-01
Antal lägenheter: 198 st
Total yta: 11410 kvm
Bostadsyta: 11035 kvm
Kommersiell yta: 8 st