Sofiero 1

Ort: Hörby
Fastighetsbeteckning: Sofiero 1
Adress: Lyckhöjdsgatan 3 A-D, Lyckhöjdsgatan 1 A-B Hörby
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB
Inköpsdatum: 2007-04-01
Antal lägenheter: 40 st
Total yta: 3014 kvm
Bostadsyta: 2834 kvm
Kommersiell yta: -