Stanstorp 1:1778

Fastigheten är uppdelad i fem områden och har en total
tomtarea om 7 506 kvadratmeter. Fyra av dessa områden
rymmer byggnader medans den femte enbart omfattar
hårdgjord yta. Fastighetens alla områden rymmer totalt sex
huskroppar och är belägna direkt väster om stadskärnan
vid Bråhögsplatsen. I närområdet kring Fastigheten finns bl
a en större nyrenoverad ICA-butik och Systembolag. Direkt
väster om Fastigheten ligger friliggande villor och norr om
Fastigheten finns flerfamiljshus. Staffanstorps busstation
ligger i direkt anslutning till Fastigheten. Från busstationen
finns avgångar mot framförallt Malmö och Lund
Fastigheten är uppdelad i fem områden och har en total tomtarea om 7 506 kvadratmeter. Fyra av dessa områden rymmer byggnader medans den femte enbart omfattar hårdgjord yta. Fastighetens alla områden rymmer totalt sex huskroppar och är belägna direkt väster om stadskärnan vid Bråhögsplatsen. I närområdet kring Fastigheten finns bla en större nyrenoverad ICA-butik och Systembolag. Direkt
väster om Fastigheten ligger friliggande villor och norr om Fastigheten finns flerfamiljshus. Staffanstorps busstation ligger i direkt anslutning till Fastigheten. Från busstationen finns avgångar mot framförallt Malmö och Lund.

Stanstorp 1:1778

Ort: Staffanstorp
Fastighetsbeteckning: Stanstorp 1:1778
Adress: Bråhögplatsen 3, 4, 5, 6, 7, 8
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden Institution 1AB
Inköpsdatum: 2012-12-18
Antal lägenheter: 63 st
Total yta: 7 387 kvm
Bostadsyta: 5 012 kvm
Kommersiell yta: -