Broholmen 1

Fastigheten består av ett flerbostadshus i vinkel med butiker i gatuplan. Byggnaden är upförd 1991. Fasaderna är klädda med tegel och yttertaket belagt betongpannor. Uppvärmningen sker med fjärrvärme.

Acess till lägenheterna via utvändiga loftgångar. Källaren inrymmer garage med plats för 30 bilar, cykelrum teknikutrymmen, lägenhetsförråd samt tvättstuga.

Broholmen 1

Ort: Värnamo
Fastighetsbeteckning: Broholmen 1
Adress: Brogatan 1, Storgatsbacken 1-9
Typ av fastighet: Tegel
Ägare: Inst 2
Inköpsdatum: 2015-10-01
Antal lägenheter: 22 st
Total yta: 3229 kvm
Bostadsyta: 1764 kvm
Kommersiell yta: 1465 st