Håven 1

Fastigheten består av två flerbostadshus och är byggt 1988. Byggnaderna består av två respektive tre plan ovan mark. Fasaderna är klädda med tegel och yttertaket belagt med betongtakpannor.

Uppvärmningen sker av fjärrvärme. Lägenheterna i tvåplans byggnaden har separata entréer till respektive lägenhet.

 

Håven 1

Ort: Värnamo
Fastighetsbeteckning: Håven 1
Adress: Flintgatan 2-4D
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Inst 2
Inköpsdatum: 2015-10-01
Antal lägenheter: 13 st
Total yta: 892 kvm
Bostadsyta: 892 kvm
Kommersiell yta: -