Rössjöholm 11

Ort: Hörby
Fastighetsbeteckning: Rössjöholm 11
Adress: Viktoriagatan 2-4
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Institution 2
Inköpsdatum: 2018-02-02
Antal lägenheter: 34 st
Total yta: 2794 kvm
Bostadsyta: 2744 kvm
Kommersiell yta: -