Spannarp 1,5 & 6

Ort: Hörby
Fastighetsbeteckning: Spannarp 1,5 & 6
Adress: Kungsgatan 17-21
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Institution 2
Inköpsdatum: 2018-02-02
Antal lägenheter: 24 st
Total yta: 1453 kvm
Bostadsyta: 1453 kvm
Kommersiell yta: -