Svenska Bostadsfonden 1 AB

Fonden har avvecklats med en totalavkastning på 52 procent till investerarna.