Svenska Bostadsfonden 11 AB

Svenska Bostadsfonden 11 har nu sålt samtliga fastigheter. Vi har nu påbörjat bokslutsarbetet för att fastställa den exakta totalavkastningen för fonden, och så fort detta är klart kommer vi att meddela samtliga investerare om totalavkastning och datum för utbetalning av slutlikvid.

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.