Svenska Bostadsfonden 11 AB

Svenska Bostadsfonden 11 stängde för teckning under mars 2013. Fonden äger idag 15 fastigheter med 450 lägenheter på åtta orter.

Hållbarhetsredovisning 2018

Ankarcrona 13
Läs mer
Von Gerdten 53
Läs mer
Barrskogen 17, Barrskogen 18 och Lövskogen 1
Läs mer
Läderfabriken 1-3
Läs mer
Uttern 1
Läs mer
Klinta 20:18
Läs mer
Klinta 20:20
Läs mer
Bofinken 6
Läs mer
Prästen 3
Läs mer

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.