Barrskogen 17, Barrskogen 18 och Lövskogen 1

Ort: Skövde
Fastighetsbeteckning: Barrskogen 17, Barrskogen 18 och Lövskogen 1
Adress: Grenanders Gata 3-11, Eriksdalsgatan 2 & 24 Gudheims Gränd 2
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden 11 AB
Inköpsdatum: 2013-11-29
Antal lägenheter: 81 st
Total yta: 5589 kvm
Bostadsyta: 5008 kvm
Kommersiell yta: 1 st