Bofinken 6

Ort: Åstorp
Fastighetsbeteckning: Bofinken 6
Adress: Skogsgatan 26A-D
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden 11 AB
Inköpsdatum: 2016-11-15
Antal lägenheter: 20 st
Total yta: 1080 kvm
Bostadsyta: 1080 kvm
Kommersiell yta: -