Von Gerdten 53

Ort: Karlskrona
Fastighetsbeteckning: Von Gerdten 53
Adress: Amiralitetsgatan 13, 15; Konstapelgatan 13A-B
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden 11 AB
Inköpsdatum: 2012-03-01
Antal lägenheter: 33 st
Total yta: 2085 kvm
Bostadsyta: 2050 kvm
Kommersiell yta: 1 st