Svenska Bostadsfonden 12 AB

Svenska Bostadsfonden 12 stängde för teckning under mars 2015. Fonden äger idag 19 fastigheter med 789 lägenheter på åtta orter.

Hållbarhetsredovisning 2018

Vesslan 1
Läs mer
Björnen 2-6
Läs mer
Björnen 2
Läs mer
Lugnet 3
Läs mer
Sverige 1
Läs mer
Schultz 4 och 5
Läs mer
Fältskären 6
Läs mer
Solberga 1:104
Läs mer
Sländan 6
Läs mer
Safiren 2
Läs mer
Korgen 1
Läs mer
Korgen 3
Läs mer
Bäcken 2 & 18 samt Österport 14
Läs mer
Getingen 4
Läs mer

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.