Svenska Bostadsfonden 12 AB

Svenska Bostadsfonden 12 stängde för teckning under mars 2015. Fonden äger idag 19 fastigheter med 789 lägenheter på åtta orter.

Hållbarhetsredovisning 2018

Läs mer
Läs mer
Björnen 2
Läs mer
Lugnet 3
Läs mer
Sverige 1
Läs mer
Schultz 4 och 5
Läs mer
Solberga 1:104
Läs mer
Fältskären 6
Läs mer
Sländan 6
Läs mer
Safiren 2
Läs mer
Korgen 1
Läs mer
Korgen 3
Läs mer
Bäcken 2 & 18 samt Österport 14
Läs mer
Getingen 4
Läs mer

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.