Bäcken 2 & 18 samt Österport 14

Ort: Kävlinge
Fastighetsbeteckning: Bäcken 2 & 18 samt Österport 14
Adress: Kvarngatan 6-8; Olofsgatan 2 m. fl.
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden 12 AB
Inköpsdatum: 2016-11-15
Antal lägenheter: 20 st
Total yta: 1797 kvm
Bostadsyta: 1797 kvm
Kommersiell yta: -