Rapsen 6

Fastigheten är belägen i stadsdelen Djurängen, avståndet till centrum ca 3,5 km, med goda kommunikationer in till centrala Kalmar. Omgivande bebyggelse utgörs av småbostadshus och bostadsrätter. Fastigheten är bebyggd med tre byggnader i fyra plan och har 72 lägenheter. Fastigheten uppfördes under mitten av 1990-talet.

Rapsen 6

Ort: Kalmar
Fastighetsbeteckning: Rapsen 6
Adress: Baltiska vägen 5, Djurängsvägen 25-27
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden 12 AB
Inköpsdatum: 2010-02-12
Antal lägenheter: 72 st
Total yta: 4240 kvm
Bostadsyta: 3967 kvm
Kommersiell yta: 2 st