Schultz 4 och 5

Fastigheterna Schultz 4 och 5 är belägna i området Bellevue i Ystad. Bellevue är en genuin stadsdel som till stora delar byggdes under 1970-talet. Området tillhör Ystads centralare delar med gångavstånd till centrum.

Schultz 4 och 5

Ort: Ystad
Fastighetsbeteckning: Schultz 4 och 5
Adress: Bellevuevägen 5 a,b,c. Skottegatan 4,6 a,b,c. Norrevärnsgatan 6 a,b,c
Typ av fastighet: Tegel
Ägare: Svenska Bostadsfonden Fond 12
Inköpsdatum: 2014-12-05
Antal lägenheter: 66 st
Total yta: 4153 kvm
Bostadsyta: 3993 kvm
Kommersiell yta: 160 st