Svenska Bostadsfonden 5 AB

Fonden har avvecklats med en totalavkastning på 42 procent till investerarna.

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.