Svenska Bostadsfonden 9 AB

Samtliga fastigheter i Svenska Bostadsfonden 9 AB har avyttrats med en vinst under hösten 2016, och fonden är under avveckling. Utbetalning av investerat kapital sker under andra kvartalet 2017.

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.