Hur investerar vi?

Svenska Bostadsfonden investerar i svenska bostadshyresfastigheter i mindre och medelstora tillväxt- och pendlingsorter. Vårt perspektiv som fastighetsförvaltare är långsiktigt vilket innebär att vi eftersträvar en god servicenivå som skapar trivsel, låga vakanser och därmed stabila löpande hyresintäkter som kommer våra investerare till godo.

Investeringsstrategi

Svenska Bostadsfonden söker kontinuerligt efter attraktiva möjligheter att investera i fastigheter i orter som kan påvisa ett brett och diversifierat näringsliv och som gärna har haft en något stigande befolkning de senaste åren. Fonden undviker således orter där enskilda arbetsgivare har en alltför dominerande ställning.

Utdelningsmål

Den löpande avkastningen består av hyresintäkter från våra hyresgäster minus de kostnader vi har för drift och underhåll. Det innebär att så länge våra lägenheter är uthyrda får vi ett överskott som kan användas till årliga utdelningar. Med bostadsbrist i över 40 % av Sveriges kommuner ser även den framtida prognosen mycket lovande ut. Fonden investerar endast på tillväxt- och pendlingsorter med ett diversifierat näringsliv och har som mål att dela ut upp till 4 % per år efter avgifter.

Långsiktig värdeökning

Värdet på bostadshyreshus i gott skick har historiskt utvecklats i takt med inflationen eller bättre. Framförallt den svenska hyresregleringen bäddar för en stabil utveckling över tid även under perioder med lågkonjunktur. Genom att använda en relativt försiktig belåningsgrad på 65-75 % när vi investerar i hyreshus skapas dessutom en hävstångseffekt. Värdeökningen tillsammans med de årliga utdelningarna innebär en målavkastning om 8-10 % per år i genomsnitt under investeringsperioden.

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.