Var investerar vi?

Svenska Bostadsfonden investerar i svenska bostadshyresfastigheter med fokus på mindre och medelstora tillväxt- och pendlingsorter som kan påvisa ett brett och diversifierat näringsliv och som gärna har haft en något stigande befolkning den senaste tiden. Vi investerar i minst två orter per emission vilket ger en god geografisk riskspridning.

Sveriges reglerade hyresmarknad medför att kostnaden för att förvärva befintliga hyresfastigheter är väsentligt lägre än att bygga nya hyresfastigheter. Detta innebär att utbudet av hyresfastigheter är begränsat och att värdet på våra fastigheter bevaras.

Ortsanalyser

Ett av de viktigaste verktygen i Svenska Bostadsfondens investeringsprocess är vår egenutvecklade ortsanalys. Genom att grundligt analysera befolkningsströmmar, näringsliv, den lokala fastighetsmarknaden samt andra viktiga faktorer ser vi till att endast investera i kommuner med goda tillväxtmöjligheter och liten risk för framtida vakanser.

Orter vi investerat i

Nedan kan du ta del av sammanfattade texter om de orter som Svenska Bostadsfonden redan investerat i. Dessa bör endast ses som illustrationer av vårt arbete inom ortsanalys, och inte någon indikation på framtida tillväxtmöjligheter.

 

Borgholm
Borgholms kommun ligger på Ölands norra del och har knappt 11 000 invånare. Läs mer
Borås
Borås har idag 105 300 invånare i kommunen (13:e största I Sverige) och är Västra Götalands andra största stad efter Göteborg. Kommunen har en stadig befolkningstillväxt på 0,5 - 1 % per år sedan 1998. Största arbetsgivare är kommunen (20 %), landstinget (9 %), Ericsson (2%), Ellos (2%), Högskolan i Borås (2 %). Läs mer
Eslöv
Eslöv är centralort i Eslövs kommun i Skåne län. Läs mer
Huskvarna
Huskvarna är en del av Jönköpings kommun. De båda städerna växte ihop på 60-talet. Idag bor cirka 22 000 av kommunens totalt 127 000 invånare i Huskvarna. Läs mer
Hörby
Hörby ligger mitt i Skåne och tillhör den starka Öresundsregionen, ungefär 5 mil från Malmö. Läs mer
Kalmar
Kalmar har 61 500 invånare och är residensstad i Kalmar län. Folkmängden har ökat stadigt sedan 2002 med 2,4 %. Läs mer
Karlskrona
Karlskrona är en tätort i Blekinge och centralort i Karlskrona kommun samt residensstad för Blekinge län. Läs mer
Kävlinge
Kävlinge är en tätort och centralort i Kävlinge kommun i Skåne län. Läs mer
Laholm
Laholm är Hallands äldsta stad med anor från 1200-talet. I centralorten bor ca 7 000 personer. Läs mer
Luleå
Luleå kommun ligger i Norrbottens län, längs med den norra östkusten. Staden är centralort i Luleå kommun, residensstad för Norrbottens län. Läs mer
Osby
Osby, i Skånes nordöstra hörn, är centralorten i Osby kommun. Staden ligger ca 3 mil norr om Hässleholm och 5 mil norr om Kristianstad. Läs mer
Tollarp
Tollarp ligger 16 km utanför Kristianstad och tillhör Kristianstad kommun. Orten har 3 700 invånare. Läs mer
Trelleborg
Trelleborgs kommun ligger i sydvästra Skåne, ca 3 mil söder om Malmö. Läs mer
Skövde
Skövde är en tätort i Västergötland och centralort i Skövde kommun, Västra Götalands län samt kansliort för Skaraborgs tingsrätt. Skövde är Sveriges 32:a största tätort och länets fjärde största tätort. Läs mer
Staffanstorp
Staffanstorp är en tätort i Skåne och centralort i Staffanstorps kommun, Skåne län. Staffanstorp ligger sydost om Lund och nordost om Malmö och har cirka 14 000 invånare. Läs mer
Stockholm
Stockholm är Sveriges huvudstad och den största tätorten samt landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör även Nordens befolkningsmässigt största tätort. Läs mer
Värnamo
Läs mer
Ystad
Läs mer
Örkelljunga
Örkelljunga ligger vackert beläget, mitt i hjärtat av Skåne. En populär pendlingsort i en stark tillväxtregion. Läs mer
Helsingborg
Helsingborg är centralort i Helsingborgs kommun och ligger i Skåne län. Helsingborg tätort hade 104 250 invånare år 2015 och utgör befolkningsmässigt Sveriges nionde största tätort, Skånes andra största tätort och ingår i Öresundsregionen Läs mer

 

 

 

Våra fastigheter

Antal fastigheter: 41
Antal lägenheter: ca 3 500
Total yta: ca 150 000 kvm

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.