Om Svenska Bostadsfonden

Svenska Bostadsfonden är en oberoende aktör som erbjuder ett direkt delägande i svenska bostadshyresfastigheter. Verksamheten i Svenska Bostadsfonden startade 2003 men erfarenheten hos initiativtagarna och styrelsemedlemmar samt rådgivare sträcker sig väsentligt längre bakåt i tiden.

Ambitionen med Svenska Bostadsfonden är att erbjuda privatpersoner, företag och institutionella kunder ett intressant investeringsalternativ som tidigare varit reserverat för organisationer och individer med såväl mycket kapital som en kunskap om fastighetsmarknaden. Genom att investera i Svenska Bostadsfonden kan man på ett enkelt sätt skapa en investeringsportfölj som har en obetydlig koppling till andra marknader, exempelvis aktiemarknaden, men som ändå ger en god avkastning.

Svenska Bostadsfonden:

  • Grundades 2003
  • Är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige som enbart investerar i bostadshyreshus
  • Har omkring 20 % professionella fastighetsägare som investerare
  • Har cirka 2,5 miljarder kronor under förvaltning
  • Förvaltar cirka 3.500 lägenheter fördelat på 22 orter
  • Har en ambitiös miljöpolicy med kvantitativa energiförbrukningsmål
  • Arbetar aktivt på lokal nivå med både uthyrning och förvaltning

Vår förvaltning

Att hålla förvaltningen för alla våra fastigheter på en hög och stabil nivå är ett självklart fokus. Vi satsar på stordriftsfördelar och använder den lokala kännedomen, genom att exempelvis öppna lokala kontor, vilket skapar trygghet, kontinuitet och stabilitet. Vid förvärv av nya fastigheter tar vi gärna över delar av förvaltningspersonalen för att övergången skall bli så smidig som möjligt för alla hyresgäster.

Anmäl intresse

Klicka här för att anmäla intresse för att investera i Svenska Bostadsfonden.