Ledning

Svenska Bostadsfonden leds av Svenska Bostadsfonden Management AB som har ansvar för drift och underhåll av fastigheterna samt för den löpande fondverksamheten. Varje enskild fond har formen av ett publikt aktiebolag med sina respektive investerare som delägare. I dagsläget omfattar dessa omkring 2500 privatpersoner, företag och institutioner.

 

Ledningsgrupp

Daniel Gorosch, ledamot och VD

Tidigare VD på JLL Sverige samt olika befattningar hos Ge Capital Real Estate, Danske Securites, H&Q samt Alfred Berg.


Johan Grevelius, Kapitalmarknadschef

Tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Före detta aktiechef på Nordea Markets samt arbetat inom Skandiakoncernen.


Tord Magnusson, Fastighetschef

Tidigare förvaltningsansvarig på Dagon Förvaltnings AB, Dalkia Facilities Management AB, Fastighets AB Förvaltaren, Arsenalen AB och Kullenbergbyggen AB.


Ebba Christensson, Chef Analys och Transaktion
Fil.kand i media- och kommunikationsvetenskap. Verksam på Svenska Bostadsfonden sedan 2005. Tidigare ansvarig för Investor Relations på Svenska Bostadsfonden.


Styrelsen för Svenska Bostadsfonden Management

Carl Rosenblad, styrelseordförande

Styrelseordförande i Svenska Bostadsfonden Management, samt Svenska Bostadsfonden Management 2. Grundare, huvudägare och arbetande ordförande för Consilium AB (publ).


Lars Swahn, Vice ordförande 

Har tidigare vart ledamot samt VD i Svenska Bostadsfonden Management, Svenska Bostadsfonden Management 2, samt Svenska Bostadsfonden 1-14. Grundare och tidigare VD för London & Stockholm Properties i Storbritannien.


Jan-Carl De Geer, ledamot

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management, samt Svenska Bostadsfonden Management 2. Tidigare VD, HSBC Nordic Region. Ansvarig för Norden Filialen i Stockholm och därmed bankens nordiska kunder samt startade upp ett flertal representationskontor för HSBC i Stockholm. Tidigare även Managing Director, Nordic Corporate Finance Desk på The Chase Manhattan Bank i London.


Leif Garph, ledamot

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management, samt Svenska Bostadsfonden Management 2. VD och styrelseledamot i Sparbössan Fastigheter AB, Styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB, tidigare vice VD i Vasakronan och Affärsområdeschef i Skandia Fastighet.


Sverker Lundkvist, ledamot

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management. Civilekonom. Konsult och Styrelseordförande i Dreber Lundkvist & Partners AB. Tidigare verkställande direktör i Dresdner Bank Stockholm och Köpenhamn, verkställande direktör och grundare av Cooper & Lybrand konsulter sam finansdirektör i Alfa Laval, Skandia International och Incentive. Idag styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia och Tysk-Svenska Handelskammaren.


Carl Adam Rosenblad, ledamot

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management. Civilekonom. Delägare via familjeföretaget Platanen AB. Har en stor och gedigen erfarenhet från flertal nyckelpositioner inom Consiliumgruppen, speciellt inom affärsutveckling. Idag VD i Consilium Marine & Safety AB. Styrelseledamot i Consilium AB samt Platanen Group Ltd och i flertal underliggande dotterbolag.


Ingmar Rentzhog, ledamot

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management. Lång erfarenhet av finansiell kommunikation och investerarrelationer. VD för Laika Consulting AB. Är utsedd till supertalang av Veckans Affärer och har genom Laika Consulting byggt upp ett av Sveriges största nätverk för investerare. Innehar övriga styrelseuppdrag i Laika Consulting AB, Trygghetsspar AB och BioStock AB.

Investeringskommitté

Leif Garph

Per-Åke Eliasson

Tord Magnusson

Ebba Christensson

Daniel Gorosch


Övriga funktioner

Ansvarig för regelefterlevnad - Harvest Advokatbyrå genom Björn Wendleby

Ansvarig för internrevision - Leif Lüsch

Ansvarig för riskhantering - Johan Björkholm

Revisor - KPMG AB (medlem i FAR SRS) har på årsstämma utsetts till Bolagets revisor med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.