Ledning

Svenska Bostadsfonden leds av Svenska Bostadsfonden Management AB som har ansvar för drift och underhåll av fastigheterna samt för den löpande fondverksamheten. Varje enskild fond har formen av ett publikt aktiebolag med sina respektive investerare som delägare. I dagsläget omfattar dessa omkring 2500 privatpersoner, företag och institutioner.

Gruppbild ledning 2017

Från vänster: Johan Grevelius, Ebba Christensson, Lars Swahn, Tord Magnusson & Anders Sundin

Ledningsgrupp

Lars Swahn, VD

Grundare, huvudägare och tidigare VD i London & Stockholm Properties Ltd i England.


Johan Grevelius, Kapitalmarknadschef

Tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Före detta aktiechef på Nordea Markets samt arbetat inom Skandiakoncernen.


Anders Sundin, CFO

15 års erfarenhet med ledande befattningar inom ekonomi/finans. 10 års erfarenhet inom fastighetsbranschen med tidigare roller som CFO/Redovisnings-chef/specialist i bl.a. CBRE Global Investors, Kungsleden, Oscar Properties och Byggvesta.

Tord Magnusson, Fastighetschef

Ledamot i Svenska Bostadsfonden 2-12. Tidigare förvaltningsansvarig på Dagon Förvaltnings AB, Dalkia Facilities Management AB, Fastighets AB Förvaltaren, Arsenalen AB och Kullenbergbyggen AB.

Ebba Christensson, Chef Analys och Transaktion (Föräldraledig)
Fil.kand i media- och kommunikationsvetenskap. Verksam på Svenska Bostadsfonden sedan 2005. Tidigare ansvarig för Investor Relations på Svenska Bostadsfonden.


Styrelsen för Svenska Bostadsfonden Management

Carl Rosenblad, Styrelseordförande

Ordförande i Svenska Bostadsfonden Management, samt Svenska Bostadsfonden Management 2. Grundare, huvudägare och arbetande ordförande för Consilium AB (publ).


Lars Swahn, VD

Ledamot samt VD i Svenska Bostadsfonden Management, Svenska Bostadsfonden Management 2, samt Svenska Bostadsfonden 1-12. Grundare och tidigare VD för London & Stockholm Properties i Storbritannien.


Jan-Carl De Geer

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management, samt Svenska Bostadsfonden Management 2. Tidigare VD, HSBC Nordic Region. Ansvarig för Norden Filialen i Stockholm och därmed bankens nordiska kunder samt startade upp ett flertal representationskontor för HSBC i Stockholm. Tidigare även Managing Director, Nordic Corporate Finance Desk på The Chase Manhattan Bank i London.


Leif Garph

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management, samt Svenska Bostadsfonden Management 2. VD och styrelseledamot i Sparbössan Fastigheter AB, Styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB, tidigare vice VD i Vasakronan och Affärsområdeschef i Skandia Fastighet.


Esbjörn Wincent

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management, samt Svenska Bostadsfonden Management 2. Tidigare Fastighetschef för Folksams direkta - och indirekta fastighetsinvesteringar i Sverige och utomlands. Styrelseledamot i Aberdeen Property Investors Indirect Investment AB samt Advisory board medlem i Mengus Stockholm AB.

Advisory Board

Peter Ahlås

Rådgivare avseende den brittiska och irländska investerarmarknaden. Verksam i London City inom sjöfarts- och internationell försäkring sedan 1972. Tidigare styrelseordförande i HSBC Shipping Services Ltd och styrelsemedlem i HSBC Insurance Brokers Ltd.


Mats Andersson

Tidigare VD för Anticimex, en av Sveriges största aktörer inom Fastighetsbesiktning.


Sverker Lundkvist

Ledamot av Skandia Livs styrelse, tidigare VD för Dresdner Bank i Norden och Finansdirektör i Incentive AB och Alfa Laval AB.

 

Lars Vigerland

Ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsekonomi vid Stockholms universitet.


Investeringskommitté

Leif Garph

Per-Åke Eliasson

Tord Magnusson

Ebba Christensson (Föräldraledig)

Åsa Linder


Övriga funktioner

Ansvarig för regelefterlevnad - Denovo Advokatbyrå genom Björn Wendleby

Ansvarig för internrevision - Leif Lüsch

Ansvarig för riskhantering - Hans Ekelund