Ledning

Lars Swahn
Verkställande Direktör
+46 8 518 00 420
+46 70 550 99 99
lsn@svenskabostadsfonden.se
Tord Magnusson
Fastighetschef
+46 8 518 00 411
tmn@svenskabostadsfonden.se
Johan Grevelius
Kapitalmarknadschef
+46 8 518 00 756
+46 70 851 85 00
jgs@svenskabostadsfonden.se
Ebba Christensson
Chef Analys och Transaktion
+46 8 518 00 423
+46 70 713 34 77
ecn@svenskabostadsfonden.se

Fastighetstransaktion

Ebba Christensson
Chef Analys och Transaktion
+46 8 518 00 423
+46 70 713 34 77
ecn@svenskabostadsfonden.se

Kapitalmarknad

Johan Grevelius
Kapitalmarknadschef
+46 8 518 00 756
+46 70 851 85 00
jgs@svenskabostadsfonden.se
Oscar Swahn
Privatmarknad
+46 8 518 00 427
+46 70 736 04 48
Osn@svenskabostadsfonden.se
Linda Hallén
Chef Institutionsmarknaden
+46 8 518 00 414
+46 70 266 82 03
lhn@svenskabostadsfonden.se
Jeanette Sundberg
Back Office / Investerarrelationer
+46 8 518 00 425
+46 702 800 881
jsg@svenskabostadsfonden.se
Kirsi Siegfrids
Bolagsformalia / Investerarrelationer
+46 8 518 01 768
+46 70 348 10 21
kss@svenskabostadsfonden.se

Ekonomi

Anneli Nortima
Interim Ekonomichef
+ 46 (0) 8 667 10 50
+ 46 (0) 73 416 36 27
anneli.nortima@svenskabostadsfonden.se